Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Redžić Sabina


Matični broj registra RKFBiH:
200004100


Licenca:
reg.br. 3040767208
23.09.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 23.09.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7