Registar ovlaštenih revizora

Kos Anisa


Matični broj registra RKFBiH:
200004080


Licenca:
reg.br. 3090019179
11.08.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.08.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
"Zuko" d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 185, Sarajevo, Ilidža


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7