Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Kos Anisa


Matični broj registra RKFBiH:
200004080


Licenca:
reg.br. 3090773239
04.08.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"Zuko" d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 185, Sarajevo, Ilidža


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7