Registar ovlaštenih revizora

Čiča Erma


Matični broj registra RKFBiH:
200004070


Licenca:
reg.br. 3060016171
10.07.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 10.07.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
AMEX d.o.o. Bugojno,
Kulina bana 1, Bugojno


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7