Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Hodžić Almir


Matični broj registra RKFBiH:
200004040


Licenca:
reg.br. 3090603238
12.06.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7