Registar ovlaštenih revizora

Hodžić Almir


Matični broj registra RKFBiH:
200004040


Licenca:
reg.br. 3090009170
03.04.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 03.04.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7