Registar ovlaštenih revizora

Jakupović Šejla


Matični broj registra RKFBiH:
200004000


Licenca:
reg.br. 3090004171
18.02.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 18.02.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
"NGO AND BUSINESS AUDIT" d.o.o. Sarajevo,
ul. Trg heroja br.10, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7