Registar ovlaštenih revizora

Popović Velibor


Matični broj registra RKFBiH:
200000040


Licenca:
reg.br. 3090068101
19.04.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.04.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
BP REVIZOR" d.o.o. Sarajevo
Envera Šehovića 44, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7