Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Poturković Eldina


Matični broj registra RKFBiH:
200003990


Licenca:
reg.br. 3090069232
03.02.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7