Registar ovlaštenih revizora

Mulać Adna


Matični broj registra RKFBiH:
200003980


Licenca:
reg.br. 3070001171
24.01.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.01.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7