Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Sinanović Ema


Matični broj registra RKFBiH:
200003940


Licenca:
reg.br. 3091404222
23.11.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" d.o.o. Sarajevo
ul. Fra Anđela Zvizdovića br.1, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7