Registar ovlaštenih revizora

Sinanović Ema


Matični broj registra RKFBiH:
200003940


Licenca:
reg.br. 3090078167
07.10.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 07.10.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka
Vase Pelagića 2/IV, Banja Luka


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7