Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Valjevac Adna


Matični broj registra RKFBiH:
200003930


Licenca:
reg.br. 3090077169
04.10.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"DELOITTE" d.o.o. Sarajevo,
Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7