Registar ovlaštenih revizora

Florjan Tibor


Matični broj registra RKFBiH:
200003890


Licenca:
reg.br. 3121249191
20.12.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.12.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
„BDO“ d.o.o. Banja Luka, ul.
Ive Andrića 15, Banja Luka


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7