Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Milinković Nevena


Matični broj registra RKFBiH:
200003860


Licenca:
reg.br. 3121280220
23.09.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, Vase Pelagića 2/IV, Banja Luka


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7