Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Mace Selma


Matični broj registra RKFBiH:
200003840


Licenca:
reg.br. 3070976224
27.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA-AUDITING" d.o.o. Mostar,
Trg Ivana Krndelja 36, Mostar


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7