Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Šakota Marija


Matični broj registra RKFBiH:
200003820


Licenca:
reg.br. 3070970227
27.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
AUDIT&CONSULTING d.o.o. Mostar,
Blajburških žrtava 66A, Mostar


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7