Registar ovlaštenih revizora

Mecavica Faruk


Matični broj registra RKFBiH:
200003800


Licenca:
reg.br. 3060750191
03.09.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 03.09.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7