Registar ovlaštenih revizora

Karić Samer


Matični broj registra RKFBiH:
200003790


Licenca:
reg.br. 3030695195
19.07.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.07.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7