Registar ovlaštenih revizora

Gežo Emir


Matični broj registra RKFBiH:
200003750


Licenca:
reg.br. 3090984224
28.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"ASKOM" d.o.o. Sarajevo,
ul. Podgaj br.3, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7