Registar ovlaštenih revizora

Džeko Azra


Matični broj registra RKFBiH:
200003740


Licenca:
reg.br. 3090518196
31.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 31.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7