Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Džeko Azra


Matični broj registra RKFBiH:
200003740


Licenca:
reg.br. 3090837224
22.07.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7