Registar ovlaštenih revizora

Rizvić Saliha


Matični broj registra RKFBiH:
200003730


Licenca:
reg.br. 3090019161
17.04.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 17.04.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7