Registar ovlaštenih revizora

Imamović Sabaheta


Matični broj registra RKFBiH:
200000370


Licenca:
reg.br. 3030056109
08.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 08.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"VINCENT" d.o.o. Tuzla,
ul. Aleja Alije Izetbegovića br.34, Tuzla


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7