Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Halilović Hasan


Matični broj registra RKFBiH:
200003670


Licenca:
reg.br. 3030048221
07.02.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REV OFIS" d.o.o. Kalesija,
Gornja Kalesija bb


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7