Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Lovnički Stana


Matični broj registra RKFBiH:
200003570


Licenca:
reg.br. 3040435236
10.05.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVICUS" d.o.o. Zenica,
ul.Bulevar Kulina bana br.30, Zenica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7