Registar ovlaštenih revizora

Lovnički Stana


Matični broj registra RKFBiH:
200003570


Licenca:
reg.br. 3040001160
03.02.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 03.02.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVICUS" d.o.o. Zenica,
ul.Bulevar Kulina bana br.30, Zenica


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7