Registar ovlaštenih revizora

Medarić Aida


Matični broj registra RKFBiH:
200003620


Licenca:
reg.br. 3091115190
08.11.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 08.11.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7