Registar ovlaštenih revizora

Žilić Safija


Matični broj registra RKFBiH:
200003590


Licenca:
reg.br. 3090041157
28.12.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.12.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7