Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Džaferović Ramiz


Matični broj registra RKFBiH:
200003560


Licenca:
reg.br. 3093587214
12.11.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"DŽAFEROVIĆ" d.o.o. Sarajevo
ul. Branilaca Sarajeva br.5/3, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7