Registar ovlaštenih revizora

Džaferović Ramiz


Matični broj registra RKFBiH:
200003560


Licenca:
reg.br. 3090036157
01.11.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 01.11.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
"DŽAFEROVIĆ" d.o.o. Sarajevo
ul. Branilaca Sarajeva br.5/3, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7