Registar ovlaštenih revizora

Šapina Korjenić Marina


Matični broj registra RKFBiH:
200003510


Licenca:
reg.br. 3090026158
20.07.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.07.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
"AUDITING" d.o.o. Sarajevo,
Trebevićka br.7, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7