Registar ovlaštenih revizora

Perić Marko


Matični broj registra RKFBiH:
200003500


Licenca:
reg.br. 3070023159
31.07.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 31.07.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7