Registar ovlaštenih revizora

Ovčina Munib


Matični broj registra RKFBiH:
200003490


Licenca:
reg.br. 3090326103
24.08.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.08.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7