Registar ovlaštenih revizora

Hasidić Mirzeta


Matični broj registra RKFBiH:
200003460


Licenca:
reg.br. 3090025184
18.06.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 18.06.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
„ENAHAR“ d.o.o. Sarajevo,
Azize Šaćirbegović 16, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7