Registar ovlaštenih revizora

Branković Dražen


Matični broj registra RKFBiH:
200003390


Licenca:
reg.br. 3090257217
31.05.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7