Registar ovlaštenih revizora

Softić Diana


Matični broj registra RKFBiH:
200000340


Licenca:
reg.br. 3040025169
24.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7