Registar ovlaštenih revizora

Hatibović Adis


Matični broj registra RKFBiH:
200003370


Licenca:
reg.br. 3040002150
12.02.2021.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 12.02.2024.


Firma i adresa revizorskog društva:
„BDO BH“ d.o.o. Sarajevo,
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7