Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Tabaković Sanita


Matični broj registra RKFBiH:
200003350


Licenca:
reg.br. 3090118245
06.03.2024.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7