Registar ovlaštenih revizora

Karić Rizah


Matični broj registra RKFBiH:
200003260


Licenca:
reg.br. 3030973204
18.11.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 18.11.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
"HASIČEVIĆ" d.o.o., Gračanica,
ul. Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7