Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Kapetanović Kenan


Matični broj registra RKFBiH:
200003160


Licenca:
reg.br. 3090785233
04.08.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIK" d.o.o. Sarajevo, ul.Branilaca Sarajeva br. 20,
Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7