Registar ovlaštenih revizora

Kapetanović Kenan


Matični broj registra RKFBiH:
200003160


Licenca:
reg.br. 3090029145
10.08.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 10.08.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIK" d.o.o. Sarajevo, ul.Branilaca Sarajeva br. 20,
Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7