Registar ovlaštenih revizora

Karačić Nedžad


Matični broj registra RKFBiH:
200002990


Licenca:
reg.br. 3090013172
02.07.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 02.07.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
BP REVIZOR" d.o.o. Sarajevo
Envera Šehovića 44, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7