Registar ovlaštenih revizora

Karačić Nedžad


Matični broj registra RKFBiH:
200002990


Licenca:
reg.br. 3090013172
02.07.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 02.07.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7