Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Altumbabić Dina


Matični broj registra RKFBiH:
200003060


Licenca:
reg.br. 3030012144
13.04.2020.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"VINCENT" d.o.o. Tuzla,
ul. Aleja Alije Izetbegovića br.34, Tuzla


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7