Registar ovlaštenih revizora

Lončarić Jasminka


Matični broj registra RKFBiH:
200002960


Licenca:
reg.br. 3040010179
24.04.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.04.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
"EXPERT" d.o.o. Zenica
ul.Bulevar Kulina bana br.28b, Zenica


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7