Registar ovlaštenih revizora

Ekinović Biljana


Matični broj registra RKFBiH:
200000030


Licenca:
reg.br. 3090541198
04.06.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 04.06.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"Zuko" d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 185, Sarajevo, Ilidža


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7