Registar ovlaštenih revizora

Dervić Nevzet


Matični broj registra RKFBiH:
200002950


Licenca:
reg.br. 3010003147
24.01.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.01.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
PROFIT-A d.o.o. Bosanski Petrovac
Trgovačka 35, Bosanski Petrovac


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7