Registar ovlaštenih revizora

Bates Davor


Matični broj registra RKFBiH:
200002940


Licenca:
reg.br. 3010001141
31.01.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 31.01.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
„REMES“ d.o.o. Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 6/2, Bihać


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7