Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Bates Davor


Matični broj registra RKFBiH:
200002940


Licenca:
reg.br. 3010042236
20.02.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„REMES“ d.o.o. Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 6/2, Bihać


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7