Registar ovlaštenih revizora

Hadžimušović Edis


Matični broj registra RKFBiH:
200002970


Licenca:
reg.br. 3090043187
02.10.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 02.10.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7