Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Hadžimušović Edis


Matični broj registra RKFBiH:
200002970


Licenca:
reg.br. 3093349219
28.12.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7