Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Helić Selma


Matični broj registra RKFBiH:
200002630


Licenca:
reg.br. 3031464229
01.12.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"HASIČEVIĆ" d.o.o., Gračanica,
ul. Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7