Registar ovlaštenih revizora

Bakšić Edhem


Matični broj registra RKFBiH:
200002870


Licenca:
reg.br. 3090086160
16.12.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 16.12.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
„REVIZIJA DERVI“ d.o.o. Jajce
Hrvoja Vukčića Hrvatinića 17, Jajce


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7