Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Kapić Esmira


Matični broj registra RKFBiH:
200000280


Licenca:
reg.br. 3010765224
18.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REMES" d.o.o. Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 6/2, Bihać


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7