Registar ovlaštenih revizora

Halilagić Selma


Matični broj registra RKFBiH:
200002790


Licenca:
reg.br. 3090050133
11.11.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.11.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7