Registar ovlaštenih revizora

Hasečić Behireta


Matični broj registra RKFBiH:
200001540


Licenca:
reg.br. 3090013131
26.04.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.04.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7