Registar ovlaštenih revizora

Hadžić Jakup


Matični broj registra RKFBiH:
200000260


Licenca:
reg.br. 3090020102
13.06.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 13.06.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"EURO-BIRO" d.o.o. Sarajevo
ul. Hifzi Bjelevca br.84, Ilidža, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7