Registar ovlaštenih revizora

Halilović Sidreta


Matični broj registra RKFBiH:
200001660


Licenca:
reg.br. 3040017133
29.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
„conFINSA“ d.o.o. Tešanj
Cerovac bb


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7