Registar ovlaštenih revizora

Šehović Nermina


Matični broj registra RKFBiH:
20000680


Licenca:
reg.br. 3010090169
20.12.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.12.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
D.o.o. "Rew-Est" Cazin,
ul. Braće šehida bb, Cazin


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7